Cyklisticky chodník Poprad

Cyklistický chodník Poprad

Subdodávka pre firmu Strabag. Odstránenie starého chodníka pred mestským úradom v Poprade

 

IMG_2877 IMG_2876 IMG_2875

Výkop pre zatrávňovacie dielce

Výkop pre zatrávňovanie dielce

Hlavnou úlohou bolo výkop zeminy pre zatrávňovacie dielce pre prijazdovú cestu od hlavnej brány ku garáži. Zeminu sme nakladali na korbu auta a odvážali mimo stavbu.

 

DSCN4833 DSCN4832 DSCN4831 DSCN4830 DSCN4829

Ryhy pre elektrické rozvody

Ryhy pre elektrické rozvody

Investor nás objednal pre výkop rýh elektrických rozvodov pre verejné osvetlenie v Poprede pre nemocnicu Poprad. Výkopy začali ryhami okolo cesty kde sme museli použiť trhací zub pre odstránenie koreňov stromov. Výkopy pokračovali cez asfaltovú cestu. pílou na asfalt sme ju prerezali a impaktorom rozbili asfalt a potom spokračovali vovýkope. Do ryhy sme uložili ochrannú rúru a zasypali aby sme neprekážali v doprave.

 

DSCN4876 DSCN4875 DSCN4874 DSCN4873 DSCN4872 DSCN4871 DSCN4870 DSCN4869 DSCN4868

Základy Mlynica

Základy Mlynica

Požiadavky investora sú vykopať základy pre rodinný dom. Práce začali odstránením ornice ktorá sa vozila na kopu ktorá bola umiestnená na hranici pozemku. Pokračovali sme výkopom rýh. Geodeti vytýčili sprejom ryhy a strojník mohol začať kopať. Počas celej práce výkopov nás kontroloval geodet nivelačným prístrojom. Časť vykopanej zeminy sme odvážali na kopu pri hranici pozemku a časť vykopanej zeminy sme nechávali na stavenisku.

 

DSCN4861 DSCN4860 DSCN4856 DSCN4855 DSCN4854 DSCN4852 DSCN4851 DSCN4850

Hĺbenie a čistenie potoka

Hĺbenie a čistenie potoka

Zákazník potreboval vyčistiť a prehĺbiť potok od nežiadaného materiálu ktorý sa nahromadil pri výstavbe diaľnice.

 

DSCN4809 DSCN4813 DSCN4812 DSCN4811 DSCN4810 DSCN4815

Výkopy v stiesnených podmienkach

Výkopy v stiesnených podmienkach

Úlohou zákazky bolo zníženie terénu v stodole pre väčšiu podchodnú výšku a budúci betónový poter. Pracovalo sa v stiesnených podmienkach čo vyžadovalo zvýšenú pozornosť pri práci.

 

DSCN4728 IMAG0876 IMAG0875 IMAG0873 IMAG0872

Ryhy pre odvod dazdovej vody, jama pred zbernú nádobu vody

Ryhy pre odvod dazdovej vody, jama pred zbernú nádobu vody

Výkopové práce sme začali malým odkopom okolo celého domu pre odstránenie starej nopovej fólie a osadenie novej. Pokračovali sme vykopom dvoch rýh pre odvod dažďovej vody v spáde a nakoniec výkop jamy 2x2x2,5m (š.v.h.) pre zbernú nádobu vody

 

DSCN4790 DSCN4789 DSCN4788 DSCN4787 DSCN4786 DSCN4782 DSCN4781

Odkop okolo domu pre nopovú fóliu, zaklady pre terasu

Odkop okolo domu pre nopovú fóliu, zaklady pre terasu

Výkopy sme začali planírovaním terénu za domom. Pokračovali sme odkopom zeminy okolo domu po jednej strane kde sme neskor kopali základy pre terasu. Pokračovali sme odkopom okolo celého domu v spáde ku kraju pozemku. Pri odkope domu sme zachovali všetky staré rúry a el. káble vedene z domu.​

 

DSCN4699 DSCN4698 DSCN4697 DSCN4695 DSCN4694 DSCN4692 DSCN4691 DSCN4690