Cyklisticky chodník Poprad

Cyklistický chodník Poprad

Subdodávka pre firmu Strabag. Odstránenie starého chodníka pred mestským úradom v Poprade

 

IMG_2877 IMG_2876 IMG_2875

Výkop pre zatrávňovacie dielce

Výkop pre zatrávňovanie dielce

Hlavnou úlohou bolo výkop zeminy pre zatrávňovacie dielce pre prijazdovú cestu od hlavnej brány ku garáži. Zeminu sme nakladali na korbu auta a odvážali mimo stavbu.

 

DSCN4833 DSCN4832 DSCN4831 DSCN4830 DSCN4829

Ryhy pre elektrické rozvody

Ryhy pre elektrické rozvody

Investor nás objednal pre výkop rýh elektrických rozvodov pre verejné osvetlenie v Poprede pre nemocnicu Poprad. Výkopy začali ryhami okolo cesty kde sme museli použiť trhací zub pre odstránenie koreňov stromov. Výkopy pokračovali cez asfaltovú cestu. pílou na asfalt sme ju prerezali a impaktorom rozbili asfalt a potom spokračovali vovýkope. Do ryhy sme uložili ochrannú rúru a zasypali aby sme neprekážali v doprave.

 

DSCN4876 DSCN4875 DSCN4874 DSCN4873 DSCN4872 DSCN4871 DSCN4870 DSCN4869 DSCN4868

Základy Mlynica

Základy Mlynica

Požiadavky investora sú vykopať základy pre rodinný dom. Práce začali odstránením ornice ktorá sa vozila na kopu ktorá bola umiestnená na hranici pozemku. Pokračovali sme výkopom rýh. Geodeti vytýčili sprejom ryhy a strojník mohol začať kopať. Počas celej práce výkopov nás kontroloval geodet nivelačným prístrojom. Časť vykopanej zeminy sme odvážali na kopu pri hranici pozemku a časť vykopanej zeminy sme nechávali na stavenisku.

 

DSCN4861 DSCN4860 DSCN4856 DSCN4855 DSCN4854 DSCN4852 DSCN4851 DSCN4850